Portaal HR & Salaris Gemak

Beste Portaal Gebruiker,

Dear Portal User,

Het portaal is overgezet naar een andere omgeving.

The portal has been transferred to another environment.

Klik op onderstaande link om naar het nieuwe portaal te gaan

Click on the link below to go to the new portal

Link naar het nieuwe portaal (https://portaal.hrsg.nl) Link to the new portal (https://portaal.hrsg.nl)

of kopieer deze link en plak hem in uw favorieten zodat u volgende keer direct naar het vernieuwde portaal kunt gaan.

or copy this link and paste it in your favorites so that you can go directly to the renewed portal next time.

Je huidige gebruikersnaam en wachtwoord blijven geldig.

Your current username and password remain valid.

Met vriendelijke groet,

Sincerely,

het Exact HR & Salaris Gemak team.

Exact HR & Salaris Gemak team.